Uwaga Przedsiębiorcy! Szukamy firm odpowiedzialnych społecznie!

Gmina Wałbrzych ogłasza KONKURS Społecznie Odpowiedzialny Biznes, którego celem jest wyróżnienie firm prowadzących działania z obszaru CSR i zrealizowanych w 2021 roku.

Jeśli Twoja firma :
– dba o swoich pracowników i ich rodziny,
– wspiera otoczenie, w którym działa,
– dla której ważne jest środowisko naturalne oraz edukacja w wielowymiarowym zakresie

zgłoś ją do konkursu i wygraj cenne nagrody!

Szczegóły konkursu i formularz zgłoszeniowy —-> https://gospodarka.um.walbrzych.pl/pl/page/konkurs-spolecznie-odpowiedzialny-biznes

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!
Pracodawco pamiętaj o obowiązku powiadomienia Urzędu Pracy o zatrudnieniu obywatela Ukrainy!
Rozbudowujemy portal www.biznes.walbrzych.pl o OFERTY PRACY dla obywateli Ukrainy (zakładka PRACA).

Zwracamy się z prośbą do firm, które mogą zaoferować zatrudnienie o przesyłanie ofert, które powinny zawierać:
– nazwę firmy, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej,
– nazwę stanowiska pracy, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
– ogólny zakres obowiązków,
– miejsce wykonywania pracy,
– rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,
– wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto,
– datę rozpoczęcia pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, system wynagradzania, wymiar czasu pracy i – okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej,
– jakie są oczekiwania wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości.

Oferty w języku polskim (lub również ukraińskim) należy przesłać na adres: k.usarek@um.walbrzych.pl
Konkurs na OPERATORA City Lab w Wałbrzychu na terenie Starej Kopalni!

NABÓR ofert do 1 marca 2022 r.

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w 2022 roku.

Główne zadanie w ramach umowy to wykonanie następujących działań:

1. Organizacja co najmniej 3 wydarzeń: szkoleń, warsztatów programistycznych, challenge lub eventów informatycznych dla poniższych grup, w tym:
    – lokalnych przedsiębiorców i osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą w branży IT/nowoczesnych technologii oraz
    – uczniów – głównie wałbrzyskich szkół podstawowych i średnich oraz
    – studentów – głównie wałbrzyskich uczelni wyższych.
2.  Wsparcie w rozwoju aplikacji przydatnych społecznie, w tym w szczególności wyłonionych w ramach konkursu #CodeHero (https://konkurs.droplo.com) oraz w  ramach I i II Wałbrzyskiego Software Hackathon,
3. Edukacja społeczności lokalnej w zakresie kompetencji cyfrowych i edukacji zawodowej oraz budowanie wspólnie z Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości (https://www.facebook.com/walbrzyskiinkubatorprzedsiebiorczosci) pozytywnego klimatu oraz podstaw do tworzenia grup społecznych zainteresowanych programowaniem, nowoczesnymi technologiami, robotyką, smart city, internetem rzeczy, itp. w Wałbrzychu m.in. poprzez prowadzenie działań promocyjnych City Lab za pośrednictwem profilu na Facebook „City Lab w Wałbrzychu”, w tym umieszczanie relacji ze wszystkich wydarzeń City Lab, projektów będących przedmiotem zainteresowań uczestników City Lab, ciekawych oraz inspirujących artykułów merytorycznych (min. 2 aktualności/m-c).

Zapraszamy do śledzenia profilu: https://www.facebook.com/b10citylab/

KONTAKT

W razie pytań zapraszam do kontaktu: Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, inspektor Martyna Dąbrowska, tel. 74 64 88 546 lub email: m.dabrowska@um.walbrzych.pl.

Pełna dokumentacja jest dostępna pod linkiem: https://bip.um.walbrzych.pl/obwieszczenie/36970/obwieszczenie-bfe-524-1-2019?fbclid=IwAR37JNOT0b3DBwH4MbrX2LfH7-jryFFI2qUubO1HVGbS5FSzqbztEFTwj18 
Uwaga ! Ważna wiadomość !

Zostało ogłoszone postępowanie na wyłonienie operatora odpowiedzialnego za kompleksowe zarządzanie Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości.

Chętnych zapraszamy do składania ofert!

Więcej informacji: : https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email…

Termin składania ofert: do 23 lutego 2022 r. do godz. 10.30

  Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pt. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DROGĄ DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Współdziałanie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-29 lat, dzięki prowadzaniu przez nich własnej działalności gospodarczej.

  Wsparciem zostaną objęte osoby:
  – w wieku 18-29 lat,
  – bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,
  – zamieszkujące lub uczące się na obszarze Dolnego Śląska,
  – które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

  Formy wsparcia przewidziane w projekcie:
  – szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  -udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa – 23 050,00 PLN,
  – finansowe wsparcie pomostowe wypłacone przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej –
  2 600,00 PLN na miesiąc.

  Biuro projektu:
  ul. Kwiatkowskiego 4
  52-407 Wrocław
  www.warr.pl
  power@warr.pl

  Nabór trwa!

  WARR S.A. zaprasza do udziału w projekcie oraz  na bezpłatne konsultacje!

  Więcej informacji: https://www.warr.pl/przedsiebiorczosc-mieszkancow-dolnego-slaska-1-2-1-po-wer/
  Webinarium – wsparcie finansowe, jakie możemy zaoferować lokalnym firmom

  Uwaga przedsiębiorcy z woj. dolnośląskiego! Nie możecie przegapić tej szansy!

  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza na bezpłatny webinar, na którym zaprezentuje swoją kompleksową ofertę finansową.

  TERMIN : 14 października 2021 r. (czwartek), o godzinie 11.00

  Rejestracja: https://www.interankiety.pl/a/arp-1410

  Z webinaru dowiesz się:

   – Jak ARP wspiera przedsiębiorców w ramach kompleksowej strategii finansowania,
   – Jakie są szczegóły oferty ARP S.A. skierowanej do przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19,
   – Jak w szybki i łatwy sposób, bez wychodzenia z domu, można skorzystać z modułu do składania wniosków online za pomocą Portalu Klienta ARP.
  Po wystąpieniu prelegentów przewidziana jest także sesja pytań i odpowiedzi.

  Prelegenci:

  Gospodarzem webinaru będzie Monika Konofał Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiebiorców we Wrocławiu, ARP S.A. Ekonomistka i Menedżerka z ponad 13 letnią praktyką i doświadczeniem w bankowości biznesowej i korporacyjnej. Ekspert w zakresie zarządzania i finansów. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Odpowiedzialna za rozwój biznesu ARP w regionie dolnośląskim i opolskim oraz kontakty z kluczowymi klientami, instytucjami państwowymi i samorządowymi.

  Piotr Paczyński Dyrektor handlowy, KUKE FINANCE S.A. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku finanse i rachunkowość. Ukończył studia Magisterskie w Wielkiej Brytanii – Nottingham Trent University – Business School oraz Studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Ponad 10 letnie doświadczenie w finansowaniu przedsiębiorstw zdobył w międzynarodowych instytucjach.

  Rafał Bała Manager ds. transakcji leasingowych w ARP Leasing 1 Sp. z o.o. Specjalista z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w sektorze finansowym. Uczestnik wielu projektów dotyczących finansowania działań przedsiębiorców w jednym z największych polskich banków.


  Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.  wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii organizuje webinarium dot. procedur uzyskania statusu oficjalnego dostawcy/usługodawcy dla baz USA w Polsce.  

  Cel szkolenia:

  • Ułatwienie dużej liczbie przedsiębiorców, szczególnie MŚP działającym na terenie Polski, rozwoju działalności w oparciu o dostawy towarów i usług dla rządu USA.
  • Uzyskanie informacji na temat najczęstszych kategorii towarów i usług zamawianych przez amerykańskie bazy wojskowe.
  • Wyjaśnienie procedury amerykańskiego systemu zamówień publicznych na podstawie przewodnika powstałego na zamówienie MRPiT „Zostań dostawcą wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce” firmy Poland-U.S. Operations. 

  Termin szkolenia: 18 maja 2021 roku, w godz. 10:00 – 13:00
  Miejsce: Szkolenie organizowane za pomocą platformy ClickMeeting 
  Termin dokonania rejestracji: 14 maja 2021 r.
  Link do rejestracji na szkolenie:
  https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/zgloszenie-na-szkolenie-zostan-dostawca-wojsk-amerykanskich-stacjonujacych-w-polsce-/register?_ga=2.53873640.1902576110.1618786035-1487396930.1589460888

  *UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

  Organizator zastrzega możliwość udziału max. 2 osób z danej jednostki organizacyjnej.

  Udział możliwy wyłącznie po uzyskaniu potwierdzenia rejestracji przez Organizatora, a następnie otrzymania linku do udziału w szkoleniu wraz z hasłem dostępu po okresie rejestracji, tj. po 14.05.2021 r.

  Osoba do ewentualnego kontaktu w sprawie wydarzenia:
  Piotr Cichoń
  e-mail: p.cichon@invest-park.com.pl
  mobile: +48 609 050 118, +48 74 664 91 79 
  www.invest-park.com.pl


  Zapraszamy wszystkich wałbrzyskich przedsiębiorców do udziału w ankiecie dotyczącej sytuacji lokalnych Przedsiębiorców w obliczu pandemii COVID-19. Celem ankiety jest poznanie sytuacji wałbrzyskich firm działających na terenie miasta w związku z występującą od ponad roku pandemią COVID-19 oraz skali zgłaszanych przez organizacje problemów i zagrożeń.Ankieta jest dostępna do dnia 10 maja br. na stronie internetowej: https://tiny.pl/rkjfm


  Już 30 kwietnia:

  FINANSOWY PAKIET POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  Podczas wydarzenia przekazane zostaną najważniejsze informacje jak zabezpieczyć płynność finansową, a tym samym ograniczyć negatywny wpływ epidemii. Z nami łatwiej podejmiesz decyzje inwestycyjne i utrzymasz produkcję:

  1. Przedstawienie informacji o dwóch produktach, których celem finansowania jest zabezpieczenie płynności i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego:
  – Pożyczka Płynnościowa – BGK
  – Pożyczka Płynnościowa – COVID-192.

  2. Oferty środków inwestycyjnych dla przedsiębiorstw MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego
  – Pożyczka Rozwojowa – woj. dolnośląskie
  – Pożyczka Branżowa – woj. dolnośląskie
  – Mała Pożyczka Inwestycyjna – woj. wielkopolskie

  FRP:
  Pożyczka Obrotowa jako źródła wsparcia kapitału obrotowego w tym podatku od towarów i usług.

  PIFE:
  1. Przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Dolnym Śląsku
  2. Wsparcie pożyczkowe dla MŚP- pożyczka na efektywność energetyczną MŚP w województwie dolnośląskim- pożyczka na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych (OZE)
  3. Wsparcie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
  4. Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
  5. Usługi szkoleniowe dla firm i ich pracowników
  6. Gdzie szukać informacji o funduszach europejskich dla firm (najważniejsze instytucje i strony internetowe)Rejestracja: https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/547836553/ended