Regulamin Serwisu Internetowego www.biznes.walbrzych.pl

§1

Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i sposób korzystania z Serwisu internetowego www.biznes.walbrzych.pl, którego właścicielem i wydawcą jest Gmina Wałbrzych z siedzibą pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, NIP 886 25 84 003.
 2. Każdy Użytkownik serwisu może w łatwy sposób bezpłatnie wyszukać opublikowane w formie wizytówki informacje o przedsiębiorstwach posiadających siedzibę na  terenie następujących Gmin z obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej: Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jawor, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Kamienna Góra – miasto, gmina wiejska Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice, Męcinka, Mieroszów, Mściwojów, Nowa Ruda – miasto, gmina wiejska Nowa Ruda, Paszowice, Radków, Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój, miasto Świdnica, Strzegom,  gmina wiejska Świdnica, Świebodzice,  Walim, Wądroże Wielkie oraz Żarów; o oferowanych przez nie usługach i produktach, zapoznać się z opiniami opublikowanymi przez Użytkowników, a także w razie zainteresowania nawiązać z daną firmą kontakt handlowy.
 3. Źródłami danych prezentowanych w wizytówkach przedsiębiorstw są Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), informacje opublikowane przez przedsiębiorstwa na stronach internetowych, a także informacje udostępnione przez te podmioty w bezpośrednim kontakcie z Gminą Wałbrzych lub samodzielnie przez nie uzupełnione po zalogowaniu się do Serwisu.
 4. Ramy prawne przetwarzania przez Gminę Wałbrzych danych osób fizycznych korzystających z serwisu (Użytkowników) są określone w następujących aktach:
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO;
  1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zwana dalej UŚUDE.

§2

Definicje

 1. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną i prawną, która za pośrednictwem sieci Internet zapoznaje się z treścią prezentowaną w Serwisie lub korzysta z usług oferowanych przez Serwis.
  1. Użytkownik Zweryfikowany – oznacza Użytkownika, w stosunku do którego przeprowadzona została procedura sprawdzenia tożsamości Użytkownika (na wniosek Użytkownika) i który w wyniku takiego sprawdzenia posiada dostęp do Serwisu przez zweryfikowane przez Operatora Konto, którym Użytkownik loguje się do Serwisu podając swój identyfikator i hasło.
   1. Użytkownik Niezweryfikowany –  oznacza Użytkownika, który oczekuje na procedurę weryfikacji tożsamości i potwierdzenia przez Operatora Serwisu dostępu do edycji konta
   1. Użytkownik Prywatny – Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej korzystająca z Serwisu w celach informacyjnych.
 2. Gmina Wałbrzych/Operator Serwisu– oznacza Gminę Wałbrzych z siedzibą w Wałbrzychu, o której mowa w §1.
 3. Aglomeracja Wałbrzyska – obszar funkcjonalny, w którego skład wchodzą następujące  gminy: Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jawor, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Kamienna Góra – miasto, gmina wiejska Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice, Męcinka, Mieroszów, Mściwojów, Nowa Ruda – miasto, gmina wiejska Nowa Ruda, Paszowice, Radków, Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój, miasto Świdnica, Strzegom,  gmina wiejska Świdnica, Świebodzice,  Walim, Wądroże Wielkie oraz Żarów
 4. Katalog Firm – oznacza zbiór treści / danych dotyczący przedsiębiorstw oraz ich lokalizacji i/lub ich produktów, indywidualnie dostępny dla Użytkowników serwisu www.biznes.walbrzych.pl za pośrednictwem narzędzi elektronicznych udostępnionych przez Gminę Wałbrzych.
 5. Wyszukiwarka – oznacza oprogramowanie dostępne na stronach serwisu, należące do Gminy Wałbrzych, umożliwiające Użytkownikom zadawanie zapytań do Katalogu Firm i uzyskiwanie odpowiedzi na zadane zapytania.
 6. Konto – zbiór informacji na temat Użytkownika umieszczony w Serwisie w formie konta zakładanego przez Użytkownika w drodze rejestracji.
 7. Serwis – oznacza stronę internetową o adresie www.biznes.walbrzych.pl umożliwiającą:
  1. przeszukiwanie Katalogu Firm celem uzyskania informacji o danych teleadresowych przedsiębiorstw;
  1. przeszukiwanie Katalogu Firm celem lokalizacji przedsiębiorstw i instytucji na mapie miast;
  1. wyszukanie informacji o produktach i usługach przedsiębiorstw i instytucji skatalogowanych w Serwisie (o ile takie informacje zostały umieszczone przez Operatora Serwisu lub Użytkownika Zweryfikowanego;
  1. przeszukanie bazy artykułów opublikowanych w Serwisie biznes.walbrzych.pl.
 8. Kontrahent/Przedsiębiorstwo/Firma – podmiot gospodarczy, prowadzący działalność gospodarczą oraz posiadający siedzibę na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej, współpracujący z Gminą Wałbrzych w ramach biznes.walbrzych.pl.
 9. Firma Rodzinna – to każdy podmiot gospodarczy z sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, o dowolnej formie prawnej, prowadzący działalność gospodarczą oraz posiadający siedzibę na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej, w którym: wspólnie pracuje co najmniej dwóch członków rodziny, co najmniej jeden członek rodziny ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem, członkowie rodziny posiadają znaczące* udziały w przedsiębiorstwie.

*Założono, że pojęcie „znaczących udziałów” oznacza udziały większościowe.

 • Oferta handlowa – produkt lub usługa oferowana przez Kontrahenta prezentowana w Serwisie biznes.walbrzych.pl.
 • Pliki “cookies” – pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Pliki “cookies” są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego www.biznes.walbrzych.pl.

§3

Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników

 1. Gmina Wałbrzych w ramach Serwisu bezpłatnie świadczy Użytkownikom następujące Usługi:
  1. umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie i przeglądanie informacji o przedsiębiorstwach lub instytucjach publikowanych w Serwisie;
  1. umożliwia Użytkownikom przejście na witryny internetowe przedsiębiorstw, których towary lub Oferty handlowe są wyświetlane w serwisie biznes.walbrzych.pl;
  1. umożliwia Użytkownikom przeglądanie Aktualności opublikowanych w Serwisie;
  1. umożliwia stworzenie własnego Konta Użytkownika;
  1. umożliwia Użytkownikom publikowanie w Serwisie opinii o przedsiębiorstwach;
 2. Serwis biznes.walbrzych.pl nie prowadzi sprzedaży produktów lub usług prezentowanych w Serwisie, nie jest stroną transakcji, a jedynie informuje o Kontrahentach.
 3. Gmina Wałbrzych dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie biznes.walbrzych.pl były aktualne, jednak nie może tego w pełni zagwarantować.
 4. Transakcja kupna pomiędzy Użytkownikiem i Kontrahentem odbywa się na warunkach odrębnie określonych przez Kontrahenta oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Gmina Wałbrzych nie odpowiada za treść informacji prezentowanych przez Kontrahentów, a także za przebieg i rezultaty ewentualnych transakcji kupna, w szczególności nie odpowiada:
 5. za zgodność umowy z treścią informacji prezentowanej w serwisie biznes.walbrzych.pl;
 6. za realizację zamówienia złożonego przez Użytkownika u Kontrahenta;
 7. z tytułu rękojmi, gwarancji lub z tytułu niewykonania czy też nienależytego wykonania przez Kontrahenta umowy kupna – sprzedaży towaru, treści Oferty handlowej, lub naruszenia przez Kontrahenta przepisów prawa;
 8. za jakość, bezpieczeństwo, legalność, dostępność towarów, a także prawdziwość i rzetelność informacji o towarach lub Ofercie handlowej, prezentowanych w serwisie biznes.walbrzych.pl przez Kontrahentów.

§4

Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorstw

 1. Gmina Wałbrzych w ramach Serwisu bezpłatnie świadczy przedsiębiorstwom następujące Usługi:
  1. prezentacja podstawowych informacji o przedsiębiorstwie lub instytucji w formie wizytówki zawierającej ogólnodostępne dane opublikowane w CEIDG, bądź na stronach internetowych przedsiębiorstwa;
  1. możliwość aktualizacji prezentowanych danych poprzez odpowiednie formularze lub poprzez kontakt z Administratorem na adres kontakt@biznes.walbrzych.pl lub infolinię nr 519 692 998;
  1. możliwość moderowania (akceptacji lub odrzucenia) opinii wystawionych przez innych Użytkowników.

§5

Zasady korzystania z serwisu

 1. Gmina Wałbrzych upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu i zapoznawania się z treścią katalogu Firm.
 2. Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:
  1. dostęp do sieci Internet;
  1. posiadanie konta e-mail dla Użytkowników Zweryfikowanych i Niezweryfikowanych;
  1. zainstalowana w urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa, na przykład jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera,
 3. Wszelkie prawa do Katalogu Firm przysługują Gminie Wałbrzych.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego udostępniania osobom trzecim treści zamieszczonych w Serwisie.
 5. Zamieszczone w Serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a stanowią jedynie informacje dla Użytkownika do złożenia zapytania ofertowego. Gmina Wałbrzych w żadnym wypadku nie jest stroną transakcji realizowanych przez Użytkownika i Kontrahenta lub inny podmiot reklamujący lub ogłaszający się za pośrednictwem Serwisu oraz nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania podmiotów reklamujących lub ogłaszających się za pośrednictwem Serwisu.
 6. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie przez Użytkowników treści (w szczególności komentarzy w ramach opinii) o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.
 7. Gmina Wałbrzych zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z Serwisu.
 8. Gmina Wałbrzych zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.
 9. Gmina Wałbrzych nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej.

§6

Rejestracja i logowanie w Serwisie

 1. Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika odpowiedniego formularza.
 2. Na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej Użytkownik otrzymuje wiadomość, w treści której znajduje się link z dostępem do założonego konta.
 3. Poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Konta Użytkownik Zarejestrowany:
  1. oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu;
  1. wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych przez Gminę Wałbrzych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  1. potwierdza autentyczność danych podanych w Formularzu dodania Firmy.
 4. Użytkownik Zweryfikowany może samodzielnie poprawiać i aktualizować dane w Koncie i w wizytówce firmy. Po zmianach wprowadzonych w wizytówce firmy Operator musi te zmiany zaakceptować żeby były widoczne.
 5. Użytkownik Zweryfikowany może dodać Firmę lub kilka Firm.
 6. Użytkownik Zweryfikowany zobowiązuje się nie udostępniać swojego Konta osobom trzecim, w tym loginu i hasła.
 7. Logowanie jest dostępne po zarejestrowaniu Użytkownika i stworzeniu Konta. Następuje poprzez podanie loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła Użytkownika, ustalonego podczas rejestracji.

§7

Dodawanie opinii

 1. Opinie dotyczące Przedsiębiorstwa, którego wizytówki są publikowane w Serwisie składają się z oceny punktowej i komentarza stanowiącego uzasadnienie oceny.
 2. Dodawanie opinii przez Użytkowników oraz Osoby Prywatne jest możliwe bez logowania.
 3. Opinie wystawione przez zalogowanego Użytkownika Zweryfikowanego są automatycznie opatrywane jego imieniem i nazwiskiem podanym przez Użytkownika Zweryfikowanego w jego Koncie.
 4. Opinie na temat Przedsiębiorstw mogą dotyczyć wyłącznie ich działalności oraz opierać się na osobistych doświadczeniach Użytkownika lub Osoby Prywatnej wystawiającej opinię. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść komentarza do zamieszczonej opinii. Rejestrowany jest numer IP Użytkownika wystawiającego opinię.
 5. Opinie pojawią się w Serwisie wyłącznie po ich zatwierdzeniu przez Operatora Serwisu lub Użytkownika Zweryfikowanego i uprawionego do zarządzania wizytówką firmy.
 6. Niedozwolone jest zamieszczanie w komentarzach do opinii treści bezpośrednio lub pośrednio reklamowych lub rozsyłanie bądź umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).
 7. Zamieszczane komentarze do opinii o Przedsiębiorstwach nie mogą naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie pomówień, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, itp.
 8. Gmina Wałbrzych ma prawo odmówić opublikowania opinii, jeżeli są one sprzeczne z niniejszym Regulaminem, przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub gdy godzą w dobre obyczaje.

§8

Dodawanie Przedsiębiorstw do Katalogu Firm

 1. Dodawanie przez Użytkowników Przedsiębiorstw do Katalogu Firm jest możliwe poprzez odpowiedni formularz.
 2. Dane firmy takie jak adres wykonywanej działalności, adres zarejestrowania działalności, opis firmy wprowadzone przez Użytkownika przed ich publikacją w Serwisie w formie bezpłatnej wizytówki są weryfikowane przez Administratora pod kątem autentyczności.
 3. Dodana Firma po zatwierdzeniu przez Operatora dopiero jest opublikowana w Serwisie i widoczna dla wszystkich Użytkowników.
 4. Publikacja informacji podanych przez Użytkownika Zweryfikowanego i Niezweryfikowanego następuje po akceptacji przez Operatora wszystkich niezbędnych danych i informacji w przesłanym przez Użytkownika formularzu.
 5. Gmina Wałbrzych zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania firm promujących produkty lub usługi wymienione  w załączniku nr 1 do Regulaminu.

§9

Odpowiedzialność

 1. Gmina Wałbrzych nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za treść i formę opinii umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika;
  1. za podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
  1. za szkody spowodowane zawartością treści jak również wszelkich innych informacji zamieszczanych przez Użytkowników;
  1. za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań;
  1. za skutki udostępnienia Konta lub loginu i hasła do Konta osobom trzecim.
 2. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem prawnie chronionej tajemnicy lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Gmina Wałbrzych nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec jakiegokolwiek Użytkownika za jakiekolwiek straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności, jakości danych, treści reklam lub ogłoszeń zamieszczonych na stronach Serwisu.
 4. Gmina Wałbrzych nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub jakichkolwiek Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystują treści zawarte w Serwisie.
 5. W żadnym przypadku Gmina Wałbrzych nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt jakiegokolwiek Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych lub filmowych.

§10

Statystyki

Gmina Wałbrzych zastrzega prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu oraz Regulaminu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu stosownych przepisów prawa i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

§11

Postanowienia dotyczące plików “cookies”

 1. Gmina Wałbrzych informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies”. Pliki “cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki “cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Pliki “cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
  1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
  1. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
  1. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
  1. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
  1. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików “cookies”: “sesyjne” oraz “stałe”. “Sesyjne” pliki “cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. “Stałe” pliki “cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików “cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. “Stałe” pliki “cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.
 4. Gmina Wałbrzych informuje, że:
 1. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików “cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików “cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików “cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
 2. ograniczenie stosowania plików “cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.
 3. Zawartość plików “cookies” nie pozwala na identyfikację tożsamości Użytkownika. Pliki “cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Gminie Wałbrzych przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego w ramach korzystania z Serwisu.
 4. Dostęp do plików “cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Gmina Wałbrzych.

§12

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu, w rozumieniu przepisów RODO, jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e – mail: iodo@um.walbrzych.pl, telefonicznie pod numerem 74 644 47 80 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane w celu realizacji kampanii „Kupuj nasze wałbrzyskie, wspieraj swoje miasto”, w tym prowadzenia działań analitycznych
  i statystycznych
 4. Dane osobowe Użytkowników Serwisu  będą przetwarzane na podstawie zgody udzielonej w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. .
 5. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą zostać udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym: (należy wskazać nazwę oraz adres podmiotu, z którym mamy umowę na realizacją serwisu)
 6. Dane Użytkowników Serwisu zawarte w bezpłatnej wizytówce są prezentowane w Serwisie do czasu zgłoszenia przez Użytkownika, którego dane dotyczą żądania usunięcia wizytówki z Serwisu. Ponadto Dane Użytkowników Zweryfikowanych są przetwarzane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przy czym dane udostępnione przez nich w Formularzach Serwisu są przetwarzane do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło udostępnienie, a następnie przez okres do 5 lat.
 7. Użytkownik którego dane dotyczą  ma prawo żądania od administratora dostępu swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych przez użytkowników serwisu jest dobrowolne. Niepodanie danych może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Administrator przetwarza dane osobowe w systemach teleinformatycznych, do których dostęp jest ściśle ograniczony. Ponadto stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, w tym ochronę przed ujawnieniem danych osobom nieuprawnionym. Systemy teleinformatyczne oraz procedury są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń.

§13

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej kontakt@biznes.walbrzych.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz uzasadnienie reklamacji.
 2. Gmina Wałbrzych rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.
 3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od treści odpowiedzi na reklamację.

§14

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 2. Gmina Wałbrzych zastrzega prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez opublikowanie aktualnej wersji w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług określonych niniejszym Regulaminem właściwy jest sąd powszechny miejsca siedziby Usługodawcy.
 5. Użytkownicy mają zagwarantowany dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.Regulamin obowiązuje od dnia ………………

Załącznik. nr 1.  Lista produktów i usług, które nie mogą być promowane na www.walbrzyski.biznes.pl

Przedmioty lub usługi, które nie mogą być przedmiotem opisu w Serwisie:

 • Broń palna i amunicja, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz wszelkie jej komponenty lub akcesoria oraz wiatrówki, jeśli energia pocisku przekracza wartości 17 J
 • Wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w rozumieniu mających zastosowanie przepisów prawa
 • Okazy zwierząt wymienione w przepisach rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory
 • Narkotyki lub środki o podobnym działaniu odurzającym, substancje psychotropowe, sterydy, środki wydawane z przepisu lekarza, produkty lecznicze
 • Wyroby tytoniowe, w tym papierosy elektroniczne i powiązane wyroby, nowatorskie wyroby tytoniowe, wyroby tytoniowe do palenia, wyroby tytoniowe bezdymne, wyroby tytoniowe ziołowe, tytoń oraz inne produkty lub ich części, których wprowadzanie do obrotu regulowane jest ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
 • Ogłoszenia o odpłatnym zbyciu, nabyciu, pośredniczeniu w odpłatnym zbyciu lub nabyciu komórek, tkanek, narządów w celu ich przeszczepienia
 • Przedmioty naruszające prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej lub prawa do baz danych
 • Przedmioty, które związane są treściami faszystowskimi lub propagującymi inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość
 • Przedmioty lub urządzenia używane do hodowli zwierząt laboratoryjnych dla celów przemysłu kosmetycznego lub zwierząt futerkowych
 • Przedmioty zawierające treści pornograficzne lub usługi, których opis wskazuje na charakter erotyczny
 • Oferty gier hazardowych, w tym hazardu on-line
 • Usługi polegające na przekierowywaniu ruchu internetowego w tym systemy wymiany linków
 • Bazy danych zwierające listy adresów e-mail, dane osobowe, numery identyfikacyjne, które mogą stanowić dane osobowe
 • Konta lub profile na portalach społecznościowych, w tym usługi związane z profilami lub kontami na portalach społecznościowych jak oferty sprzedaży „polubień”
 • Oprogramowanie służce automatycznej wysyłce na adresy email treści marketingowych lub zbieraniu adresów email
 • Oprogramowanie służące pobieraniu treści objętych prawami autorskimi
 • Dokumenty o charakterze urzędowym, ich kopie elektroniczne lub publikacje elektroniczne zawierające zbiory danych osobowych
 • Urządzenia elektroniczne, których celem jest zakłócenie sygnału telefonów komórkowych lub GPS lub zakłócenie działania radarów oraz czujników laserowych
 • Urządzenia lub oprogramowanie do modyfikacji liczników przebiegu
 • Dobra kultury, jeśli ich obrót narusza mające zastosowanie prawo
 • Towary podwójnego zastosowania, o których mowa w Załączniku I do Rozporządzenia Rady (WE) NR 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. (przynajmniej w zakresie związanym z ich wywozem)
 • Materiały jądrowe i promieniotwórcze
 • Usługi transportu, przechowywania i utylizacji zużytego paliwa jądrowego
 • Usługi i urządzenia związane z inżynierią genetyczną
 • Organy ludzkie lub zwierzęce
 • Usługi i urządzenia związane z wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej z formacji łupkowych Usługi związane ze złomowaniem statków w Indiach, Bangladeszu i Pakistanie, w tym usługi transportu statków do tych krajów w celu dokonania złomowania.